Clasa pregătitoare 2020-2021

1. Descrierea unităţii de învăţământ

2. Circumscripţia şcolară

3. Metodologia privind cuprinderea copiilor în învățământul primar 2020-2021

4. Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

5. Criterii de departajare în cazul înscrierii copiilor din altă circumscripție școlară

  1. a.criterii generale - art. 10 din Metodologie
  2. b. criterii specifice

6. Informaţii pentru părinţi

  1. >a. programul de completare si validare a cererilor-tip
  2. b. evaluare psihosomatică
  3. c. acte necesare inscrierii

Cerere Tip de Inscriere

Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

7. Ziua portilor deschise: 25.03.2020

8. TelVerde judeţean

9. Galerie foto

10. Lista copiilor admisi

11. Locuri ramase libere dupa prima etapa